Rysica MaRysia / Lynx Mary

Rysica MaRysia / Lynx Mary

Rysica MaRysia / Lynx Mary

Rehabilitacja dużych drapieżników to złożony i wymagający proces. Dodatkowo ośrodków, w których może zostać przeprowadzona w Polsce mamy niewiele. Jednak dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu ludzi, coraz częściej słyszymy o akcjach zakończonych sukcesem. O jednej z takich sytuacji możecie przeczytać na stronie Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, które od dwudziestu lat prowadzi badania mające na celu pomoc w ochronie rodzimych dużych drapieżników. Zapraszamy na krótki film o historii młodej rysicy MaRysi.   

Large carnivore rehabilitation is not a simple process. Additionally, in Poland there are few rehab centers which can rehabilitate lynx. However, thanks to the help and dedication of a few individuals we can now share some success stories. You can read of one such success story on the Association for Natura "Wolf" website.

Oglądaj film/watch movie